adwokatura
kancelarie adwokackie

ul. Orla 5/9  ///  20-022 Lublin  ///  81 56 33 699

Paweł Rzeszutko

Adwokat Paweł Rzeszutko ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 2009 – 2012 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie pod patronatem adwokata Marka Przeciechowskiego.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie problematyką prawa karnego, karnoskarbowego i wykonawczego wykonując funkcję obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, a także sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego, w tym reprezentacją przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje również problematyka ochrony praw człowieka i reprezentacja stron w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Włącza się również w inicjatywy związane z pomocą prawną na rzecz ofiar przestępstw.


KONTAKT:
e-mail: przeszutko@onet.eu
tel. kom.: +48 609 366 286
tel. stac.: +48 81 56 33 699

mini mapka