adwokatura
kancelarie adwokackie

ul. Orla 5/9  ///  20-022 Lublin  ///  81 56 33 699

Katarzyna Borzęcka

Adwokat Katarzyna Borzęcka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 2009 - 2012 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie problematyką prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, zobowiązań i spraw odszkodowawczych oraz obsługą podmiotów gospodarczych. Ponadto świadczy obronę w sprawach karnych, karnoskarbowych i w postępowaniu wykonawczym. Zajmuje się również prowadzeniem postępowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zagadnieniami związanych z prawem administracyjnym w tym reprezentacją przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Współpracuje również z firmami szkoleniowymi w charakterze wykładowcy. Prowadzi zajęcia między innymi z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, problematyki prawa rodzinnego, cywilnego i prawa pracy oraz z prawa administracyjnego, w tym z procedury administracyjnej, prawa budowlanego i zamówień publicznych. Włada językiem angielskim.


KONTAKT:
e-mail: adwokat.katarzynaborzecka@o2.pl
tel. kom.: +48 501 641 911
tel. stac.: +48 81 56 33 699

mini mapka